Auteur

Joyce Murre

Hoger minimumjeugdloon zal leiden tot beperkte stijging jeugdwerkloosheid

Het vorige kabinet heeft besloten om het wettelijk minimumjeugdloon te verhogen. Daardoor gaan jongeren meer verdienen, maar worden zij ook aanzienlijk duurder voor werkgevers. In hoeverre leidt dit tot een hogere jeugdwerkloosheid?

Flexkracht blijft vaker niet-duurzaam arbeidsongeschikt dan vaste werknemer

De in 2006 ingevoerde arbeidsongeschiktheidsregeling WIA focust sterker op het hervatten van werk dan de WAO-regeling tot 2006 deed. ­In hoeverre is de uitkeringsstatus nu inderdaad tijdelijk? Een analyse vijf jaar later van de status van aanvragers uit 2010.

Arbeidsbeperkten vaker zzp’er

Een mogelijke oorzaak is dat het zzp-schap de flexibiliteit biedt die sommige arbeidsbeperkten nodig hebben. En dat zij onder het minimumloon kunnen werken.