Auteur

Josette van der Pauw

Van elke drie huishoudens met recht op bijstand, maakt er één geen gebruik van

Wie een inkomen heeft dat lager is dan het bestaansminimum en over een beperkt eigen vermogen beschikt, heeft volgens de Participatiewet recht op aanvulling vanuit de algemene bijstand. Veel mensen maken echter geen gebruik van dat recht. Wie zijn dat?