Auteur

Jos Klaus

Instroom van werknemers uit nieuwe EU-lidstaten sterk toegenomen

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft in de periode 2009–2019 een sterker internationaal karakter gekregen. De instroom lijkt niet te leiden tot verdringing van Nederlandse werknemers.