Auteur

Joris van Dijk

Inkomensgelijkheid en automatische stabilisatie gaan samen

Landen gebruiken belastingen en sociale zekerheid om de inkomensverdeling te beïnvloeden. Het is aan de politiek om een keuze te maken over de mate van inkomensherverdeling. Deze keuze heeft ook invloed op de mate waarin belastingen en sociale stelsels bijdragen aan automatische stabilisatie van het inkomen bij economische schokken.

Banken kwetsbaar voor blootstelling aan eigen overheid

Om de financiële sector in de eurozone veiliger te maken is het belangrijk dat de risico’s van banken kleiner worden. Een onderdeel hiervan is de introductie van de juiste prikkels voor het aanhouden van schulden van de eigen overheid.

Statistiek


Statistiek (1)


Statistiek 1


Statistiek


Statistiek