Auteur

Joost van Gemeren

Statistiek: Lagere lonen in de grensregio

Cijfers over de arbeidsmarkt in grensgebieden zijn minder rooskleurig dan elders in Nederland. Dat geldt bijvoorbeeld voor de werkloosheid en de arbeidsparticipatie. Minder bekend is dat ook de beloning voor arbeid lager is in grensregio’s.

De invloed van begrotingsdruk op de beleidspraktijk bij gemeenten


Schets en Scheef


Redactioneel: Schets en scheef