Auteur

Joost Bats

Gerichte stimulering krediet­­verlening door Europese Centrale Bank is effectief

Sinds 2009 heeft de Europese Centrale Bank via diverse ­programma’s leningen aan banken verstrekt om de krediet­verlening te stimuleren. Een deel van die leningen kent een lagere rente als banken meer krediet verstrekken aan niet-­financiële bedrijven en huishoudens (TLTRO-II). Werkt deze ­prikkel?

Normalisatie monetair beleid noopt tot keuze

De financiële crisis is ruimschoots voorbij. Wanneer de ­economische omgeving het toelaat, normaliseert de Europese Centrale Bank haar monetaire beleid. Daarbij zal ze moeten kiezen: moet ze de grotere balans aanhouden, of terug naar de kleine intermediërende rol van voor de crisis?