Auteur

Jolanda Timmerman

Het opstaptarief in de vennootschapsbelasting verdient meer aandacht

De Nederlandse vennootschapsbelasting (vpb) kent een apart, lager tarief tot een bepaalde hoogte van de winst. Het verschil ten opzichte van het algemene tarief en de hoogte van de schijfgrens zijn sinds het begin van deze eeuw sterk toegenomen. Daar is geen economische rationale voor.

Statistiek: De grillige ontwikkeling van de vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een van de meest volatiele belastingsoorten en kent op korte termijn nauwelijks een een-op-een-relatie met de waardeontwikkeling van het bbp. Bij de loonheffing en de btw is de relatie met het bbp veel sterker.