Auteur

Jolanda Timmerman

Statistiek: De grillige ontwikkeling van de vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een van de meest volatiele belastingsoorten en kent op korte termijn nauwelijks een een-op-een-relatie met de waardeontwikkeling van het bbp. Bij de loonheffing en de btw is de relatie met het bbp veel sterker.