Auteur

Joks Janssen

Meet welvaart regionaal

Aangezien de regio voor veel mensen de maat van het dagelijks bestaan is, is het belangrijk om welvaar te meten op regionaal niveau. De Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS is hierbij beloftevol.