Auteur

Joke Jansen

Vinden van passend werk bij een arbeidsbeperking is voor veel bedrijven lastig

Werkgevers hebben een actieve rol bij de re-integratie en het bevorderen van arbeidsparticipatie van werknemers met een arbeidsbeperking. Niet elke werkgever slaagt echter hierin. Met welke werkgeverskenmerken hangt het creëren van mogelijk­heden voor passend werk samen?