Auteur

Johannes Hers

Belastingontwijking blaast vooral nationale rekeningen bestemmingslanden op

Om belasting te ontwijken stallen multinationals hun winsten in landen met lage belastingen. Welke effecten hebben deze kapitaalstromen op de nationale rekeningen van landen? Een ­analyse aan de hand van aan de hand van statistieken van de Wereldbank en De Nederlandsche Bank.

Economische implicaties van groeiend datagebruik door banken

Het belang van data groeit, ook in het bankwezen. Banken laten zelf ook geen kans voorbijgaan om op het belang van data voor hun bedrijf te wijzen. Maar waarom eigenlijk en wat zijn de gevolgen ervan?

De beperkte bruikbaarheid van de arbeidsinkomensquote in de beleidsdiscussie

Al geruime tijd klinkt de roep om een loongolf omdat het aandeel in het inkomen dat naar arbeid gaat afneemt. Maar is de ontwikkeling van deze arbeidsinkomens­quote wel een zinnig baken voor beleid?