Auteur

Johan Visser

Machine learning vereist betere risicoverevening zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars worden gecompenseerd voor de risicoprofielen van hun verzekerden. Het huidige risicovereveningsmodel corrigeert echter niet voor alle gezondheidsverschillen. Met behulp van machine learning-technieken (ML) zouden zorgkosten beter voorspeld kunnen worden. Zou ML gebruikt kunnen worden voor risicoselectie, en wat kan de overheid hier tegen doen?

Blockchaintechnologie in de gezondheidszorg

In het huidige zorgstelsel speelt de beschikbaarheid van informatie een cruciale rol voor de partijen die bij de uitvoering betrokken zijn. Blockchaintechnologie biedt mogelijkheden om de informatie­last te reduceren.

Betere risicoverevening kan zorgverzekeraars prikkelen tot meer doelmatigheid


UberPOP en de regulering van de taximarkt


Risicoverevening is geen panacee


Synergie door mainports


Schadelastverschuivingen bij zorgverzekeraars


Cao-vorming en looncoördinatie in Europa: een verkenning


Churchill en de gouden standaard


Prostitutie


Zimbabwe: problemen en perspectieven?


De rationaliteit van het conflict