Auteur

Johan Conijn

Particuliere verhuur vormt problematische oplossing voor structureel probleem

Lange tijd leek een toename van de particuliere verhuur gewenst om de woningmarkt beter te doen functioneren. Nu particuliere verhuur groeit, neemt de toegankelijkheid van de woningmarkt voor koopstarters echter af en worden particuliere verhuurders juist gezien als oorzaak van de woningmarktproblemen. Nieuw beleid helpt om de excessen op de markt te beperken.

Woningbezit ter bekostiging van zorg en pensioen


Issues: Hypotheekrenteaftrek


Hoe woningcorporaties hun waarde verliezen


De koopsector: een verstorende factor op de woningmarkt


Voornemen tot verhoging huurstijging mist grond


Transparantie en concurrentie nodig


Wie betaalt de brutering?


Begrotingsbeleid en begrotingsnormering bij VROM; Geen bezuinigingen, maar verschuivingen


Volkshuisvesting, economie en demografie


Achtergronden van de stijging van de woonsubsidies


Budgettaire consequenties van het dynamische-huur- en subsidiebeleid voor woningwetwoningen