Auteur

Jochen Mierau

Sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland

Al decennialang is er in Nederland beleidsmatig en wetenschappelijk veel aandacht voor sociaal-economische gezondheidsverschillen. Vooralsnog worden deze verschillen echter alleen maar groter. Door de aandacht te verschuiven van gezondheidsverschillen tussen sociaal-economische groepen naar gezondheidsverschillen binnen sociaal-economische groepen is er wellicht meer gezondheidswinst te realiseren.

Regionale welvaartsindex wijst op structurele achterstand Groningen

Welvaart is niet alleen afhankelijk van macro-economische factoren; regionale verschillen en voorkeuren spelen een grote rol. Daarom is het belangrijk om welvaartsindicatoren te meten en de wegingsfactoren te bepalen op lokaal niveau. Hoe ziet de regionale welvaart er in Nederland uit? Een verkenning vanuit het perspectief van de inwoners van de provincie Groningen.

Rugzakbeleid heeft levensloopperspectief leerlingen flink verbeterd

Van 2003 tot 2014 konden ouders van leerlingen met een ­handicap, ziekte, ernstige gedragsstoornis of psychisch probleem een extra leerlinggebonden financiering van het Rijk aanvragen, zodat hun kind met extra hulpverlening basis- en voortgezet onderwijs kon volgen op een reguliere school. Welke effecten had dit ‘rugzakbeleid’ op de rugzakleerlingen?

Boeken


De invloed van het aantal ministers op de effectiviteit van begrotingsregels


Boeken