Auteur

Jochem Zweerink

Arbeidsmarkt is voor werknemers niet dynamischer geworden

Het heersende beeld is dat de arbeidsmarkt steeds dynamischer wordt, maar dat is niet terug te zien in de bewegingen van werknemers tussen bedrijven, en van en naar de arbeidsmarkt.

Inzichten in de kenmerken van scheefwoners

Voor sociale huurwoningen bestaan nog steeds lange wachtlijsten. Daarom wordt bewoning door bewoners met een te hoog inkomen ontmoedigd. Voor het voeren van effectief anti-scheefwoonbeleid zijn inzichten in de kenmerken van scheefwoners nuttig.

Explosieve stijging in huurtoeslaggebruik uitgelicht

De stijging van het huurtoeslagbudget tussen 2006 en 2013 was met zestig procent veel groter dan geraamd. Deze forse stijging kan verklaard worden door enkele beleidsmaatregelen en de crisis.

Of partners voor gelijktijdige pensionering kiezen