Auteur

Job Teurlinx

Inkomensherverdeling kan in sommige EU-landen efficiënter

Inkomensoverdrachten bestaan onder andere uit werkloosheids- en bijstandsuitkeringen, en uitkeringen aan gepensioneerden. Tussen Europese landen bestaat echter een groot verschil in de mate van efficiëntie van die overdrachten.