Auteur

Joan Muysken

De alternatieve beleids­agenda van de Moderne Monetaire Theorie

Het terugdringen van overheidsschulden door hogere belastingen en lagere tekorten domineert de beleidsagenda’s in Nederland en de rest van Europa. In de beleidsagenda van de Moderne Monetaire Theorie verschuift de aandacht naar volledige benutting van de productiecapaciteit en de werkgelegenheid, samen met een beperkte inflatie.

Betere macro-economie met Moderne Monetaire Theorie

Het geldverruimingsbeleid van de Europese Centrale Bank heeft niet tot een brede opleving van de bestedingen geleid in de eurozone. Dit is een gevolg van de keuze om het begrotingsbeleid los te koppelen van het monetaire beleid. Een alternatieve monetaire theorie concludeert dat het anders moet.

Particulier spaaroverschot proble­matischer dan begrotingstekort


Een nieuw pact voor stabiliteit en groei in Europa


Zoekgedrag werkgevers bepaalt effectiviteit loonkostensubsidies


Een gat in de dijk van het poldermodel


Is alles anders in Maastricht?


Het belang van werk


Werkloosheid volgens Malinvaud


Normen voor sociaal beleid


De omslag van schaalvoordelen in schaalnadelen bij de Nederlandse elektriciteitsopwekking