Auteur

Jo Seldeslachts

‘Killer acquisitions’ en innovatie

Er is veel recent academisch onderzoek naar het innovatie-effect van overnames in de farmaceutische industrie, en hoe het huidige beleid hierop inspeelt. Wat leert dit onderzoek over hoe innovatie bevorderd kan worden?

Discussie over: Klant advocaat wil geen uurtarief


Klant advocaat wil geen uurtarief