Auteur

Jetske Bouma

Gerichte inzet EU-gelden nodig voor vergroening landbouw

Het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is gericht op zowel verduurzaming als inkomensondersteuning. Daarmee probeert Europa twee vliegen in één klap te slaan. Maar gaat de gewenste verduurzaming zo wel van de grond komen?

Deregulering en natuurbeleid


Het belang van gedragseconomie in milieubeleid


Promotie


Milieu-accounting: interne controle en publieke verantwoording