Auteur

Jeroen Groenendijk

De mededinging voorbij

De afgelopen twintig jaar, sinds liberalisatie en marktwerking in het openbaar vervoer hun intrede deden, heeft de politieke en wetenschappelijke discussie sterk in het teken gestaan van de vraag op welke manier mededinging moet worden gefaciliteerd. Is deze vraag nog de juiste vraag die centraal zou moeten staan in de beleidsdiscussie?