Auteur

Jeroen Boelhouwer

Brede welvaart vraagt om een bredere blik van de overheid

Voor een beter inzicht in de beleidseffecten is het wenselijk het debat te verrijken door ook de gevolgen voor kwaliteit van leven en welbevinden mee te nemen.