Auteur

Jelle Mensonides

Toevoeging van omslag maakt kapitaalgedekt pensioen stabieler

De roep om de pensioenen direct uit de premies te betalen wordt steeds luider. Op papier levert het beleggen van premiegelden bij lage rente voor later immers niet zo veel op. Een berekening onderzoekt of dat zo is.

Uitvoering pensioenakkoord zal stranden met huidige rekenrentedogmatiek

Voor de betaalbaarheid van onze pensioenen is het nodig om bij het beleggen risico te nemen. Het huidige toezichtkader maakt pensioenen duur, volatiel en procyclisch – en het bemoeilijkt bovendien de uitvoering van het pensioenakkoord.

Naschrift: Misvattingen creëren

Een reactie van Jean Frijns en Jelle Mensonides op het artikel van Sweder van Wijnbergen

Stabiele pensioenen vereisen vaste rente op lange termijn

Dit artikel is gepubliceerd op 9 mei en zal donderdag verschijnen in het themanummer Pensioenrisico's.

Waardeer pensioenverplichtingen met een risico-opslag

Bij pensioenen liggen de ­uitkeringsrisico’s bij de deelnemers, maar er wordt een ­onvoorwaardelijke uitkering verondersteld voor de waardering van de verplichtingen. De consequentie is dat deelnemers niet worden beloond voor de geaccepteerde beleggingsrisico’s.

Het premiebeleid van pensioenfondsen


Overheidsschulden in de val


Het waarderen van de pensioenambitie


Begrenzing marktwaardering pensioenverplichtingen