Auteur

Jeanine van Wissen

Groter dempend effect van coronasteun op arbeidskosten in 2020

Mede door nieuwe loonkostensubsidies, waaronder de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de zorgbonus, hebben de subsidies nu een groter dempend effect op de arbeidskosten. Voor het eerst sinds de start van de statistiek bevindt de grootste relatieve toename zich bij de subsidies, die namelijk van twee naar bijna vijftien miljard euro gegaan zijn.