Auteur

Jasper Menger

Ruim een half miljoen werknemers heeft een neveninkomen

Een groot deel van de mensen met een eigen inkomen ontvangt meerdere inkomens tegelijk; in 2017 ging het om 3,1 miljoen personen. Van de 13,4 miljoen mensen van vijftien jaar en ouder die in 2017 een eigen inkomen verdiende, had ruim driekwart alleen een hoofdinkomen, terwijl 23 procent van hen ook een neveninkomen had.

Statistiek: Minder werknemers in routinematige beroepen

In de afgelopen twintig jaar is de beroepenstructuur in Nederland veranderd; het werken in routinematige beroepen is afgenomen en het werken in beroepen met een hoger niveau toegenomen.