Auteur

Jarst Weda

Vijftien procent beleggers gebruikt weleens oefenaccount

Een demo-account biedt mensen de mogelijkheid om zonder financiële risico’s beleggingservaring op te doen, of om bepaalde beleggingsstrategieën eerst ‘droog’ uit te proberen. Het gebruik van demo-accounts lijkt nog relatief beperkt.

Statistiek: Diversiteit bij pensioenfondsen

Over boekjaar 2014 legden pensioenfondsen voor het eerst verantwoording af over naleving van de Code Pensioensfondsen.

Microfinanciering helpt het mkb

Nederlandse bedrijven die microfinanciering ontvangen presteren kort na kredietontvangst slechter dan vergelijkbare andere bedrijven. Deze achterstand is echter binnen enkele jaren ingelopen.

Statistiek


Statistiek


Dividendbelasting brievenbusfirma's


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek