Auteur

Jarig van Sinderen

In memoriam Frans Rutten (1934 - 2019)

Met het overlijden van Frans Rutten op 2 mei jongstleden is er een vooraanstaand beleidseconoom weggevallen. Vermaard waren zijn nieuwjaarsartikelen in ESB.

In memoriam: Koos Andriessen (1928–2019)

Op 22 januari jongstleden is Koos Andriessen, oud-minister van Economische Zaken, overleden. Jarig van Sinderen blikt terug op een lang leven van een veelzijdig en prominent wetenschapper, ondernemer en politicus.

Honderd jaar ESB: Jubilieum nummer


Macht en onmacht van de MKBA: een essay


De noodzaak en wijze van effectmeting binnen ACM


Naschrift bij: De economie van het toezicht


De economie van het toezicht


Thuiszorgmarkt in beweging


Detectie van concurrentiegebrek in 2011


Ooggetuigen: Mededingingstoezicht en de economische crisis


Het nieuwe strategische denken


Afscheid van de beleidseconomie


Technologiestimulering bij bedrijven rendeert


Het aanbodbeleid van drie kabinetten-Lubbers


De kosten van economische verstarring op macro-niveau


Tien jaar aanbodbeleid


De economie van de Europese integratie


Instrumenten voor het energiebesparingsbeleid


Internationale integratie en belastingheffing


Meer markt en minder overheid


Revaluatie, financieringstekort en rentestand