Auteur

Jarig van Sinderen

Kenmerken van een goede beleidseconoom

Beleidseconomen zijn een speciaal soort economen. Ze proberen de kloof te overbruggen tussen de beleidspraktijk, de wetenschappelijk gefundeerde adviezen van hoogleraren, en de analyses vanuit de wetenschappelijke literatuur. Vaak is het moeilijk, maar de ervaringen in de jaren tachtig laten zien dat het wel kan.

Beleidseconomisch is normering van de overheidsfinanciën onvermijdelijk

Tussen de economisch beleidsmaker en de pure academicus staan de beleidseconomen. Het door hen in de jaren tachtig geïntroduceerde denken droeg bij aan het economisch succes daarna. Wat karakteriseert de beleidseconoom en hoe kijkt deze naar de overheidsfinanciën in de coronacrisis?

In memoriam Frans Rutten (1934 - 2019)

Met het overlijden van Frans Rutten op 2 mei jongstleden is er een vooraanstaand beleidseconoom weggevallen. Vermaard waren zijn nieuwjaarsartikelen in ESB.

In memoriam: Koos Andriessen (1928–2019)

Op 22 januari jongstleden is Koos Andriessen, oud-minister van Economische Zaken, overleden. Jarig van Sinderen blikt terug op een lang leven van een veelzijdig en prominent wetenschapper, ondernemer en politicus.

Honderd jaar ESB: Jubilieum nummer


Macht en onmacht van de MKBA: een essay


De noodzaak en wijze van effectmeting binnen ACM


Naschrift bij: De economie van het toezicht


De economie van het toezicht


Thuiszorgmarkt in beweging


Detectie van concurrentiegebrek in 2011


Ooggetuigen: Mededingingstoezicht en de economische crisis


Het nieuwe strategische denken


Afscheid van de beleidseconomie


Technologiestimulering bij bedrijven rendeert


Het aanbodbeleid van drie kabinetten-Lubbers


De kosten van economische verstarring op macro-niveau


Tien jaar aanbodbeleid


De economie van de Europese integratie


Instrumenten voor het energiebesparingsbeleid


Internationale integratie en belastingheffing


Meer markt en minder overheid


Revaluatie, financieringstekort en rentestand