Auteur

Jan Peter Heida

Mededingingsprobleem geldt niet voor elk type ziekenhuiszorg

De afgelopen jaren zijn er veel ziekenhuizen gefuseerd. Critici ­vragen zich af of er nog sprake is van voldoende mededinging. Het antwoord verschilt per type ziekenhuiszorg.

Reactie: Conclusie over optimale schaal ziekenhuizen kan niet worden getrokken

Volgens Van Hulst en Blank in ESB 4749 is de optimale schaal voor ­zieken­huizen 320 bedden. Aangezien een gemiddeld Nederlands ziekenhuis 450 bedden heeft, leveren ziekenhuisfusies ­volgens de auteurs geen schaalvoordelen op. Om verschillende redenen valt deze conclusie echter niet uit hun analyse te trekken.