Auteur

Jan Middendorp

De Zijlstra-norm en de hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact

Regels en normen hebben een signaalfunctie en kunnen onzekerheid over de intenties van beleidsmakers reduceren.