Auteur

Jan Jacobs

Duiding krimp als record is voor­­barig door coronacorrecties CBS

De kop in het NRC van 17 februari – “De economische krimp door Covid verslaat de Grote Depressie én de kredietcrisis” –is prematuur. Immers, de voor seizoenseffecten gecorrigeerde waarde van het bruto binnenlands product (bbp) zal nog worden bijgesteld en vanwege de aard van die bijstellingen is die revisie waarschijnlijk positief.

Bbp-groei van gisteren kan morgen alsnog tegenvallen

Als België morgen volledig onverwacht Nederland binnenvalt, zal het Centraal Bureau voor de Statistiek de groeicijfers van 2018, 2017 en 2016 neerwaarts bijstellen. Dit is een ongewenst gevolg van de manier waarop seizoenscorrecties nu plaatsvinden.

Nobelprijs voor empirische macro-economie


De Europese rente volgens Taylorregelmodellen


Synchronisatie van conjunctuurcycli in het eurogebied en de VS


Het monetaire beleid van de ECB


Voorlopende conjunctuurindices


Nobelprijs voor tijdreeksanalyse


De economische gevolgen van de oorlog in Irak


Rekenen banken zich rijk?


Lagere overheidsschuld, minder economische activiteit?