Auteur

Jacqueline Lommen

Bij het uitwerken van het pensioenakkoord kunnen we leren van het buitenland

Terwijl Nederland bekendstaat als gidsland op het gebied van pensioenen, hebben deelnemers hier aanzienlijk minder vertrouwen en pensioengeluk dan in het buitenland. Wat kunnen we leren van andere landen, en in het bijzonder van het Verenigd Koninkrijk, waar het vertrouwen in het pensioenstelsel hoger is?

Statistiek


Monetair beleid en rentestructuur