Auteur

Jacqueline Cramer

Eerlijke vleesprijs inclusief milieukosten hard nodig, voor onze boeren en gezondheid

Wereldwijd en ook in Nederland neemt de vraag naar vlees toe, met de bijbehorende uitstoot van broeikasgassen, terwijl een forse daling nodig is om de klimaatdoelstellingen te behalen. Wij stellen daarom voor om een eerlijke vleesprijs, in de vorm van een verbruiksbelasting op vlees, geleidelijk in te voeren.