Auteur

Jack Peerlings

Milieueisen steeds belangrijker in de landbouw

De overheid speelt van oudsher een grote rol in de landbouw­sector. Wel verschuift de focus de laatste decennia: de rol van het Europese steunbeleid neemt af, terwijl milieueisen een steeds grotere rol spelen.

Kostbare plannen van de A4 door Midden-Delfland


Land- en tuinbouw en milieu


Intensieve veehouderij in crisis


Melkquota na 2000?