Auteur

Jack Bekooij

Marktwerking heeft geleid tot meer concurrentie tussen zorgverzekeraars

De markt van ziektekostenverzekeringen is sinds de stelselherziening sterk veranderd. De concurrentie tussen zorgverzekeraars is daarbij een belangrijk element. In hoeverre is die concurrentie veranderd door de ­hervorming van 2006, en wat zijn daarvan de gevolgen?