Auteur

Jaap de Koning

Stijging AOW-leeftijd leidt vooralsnog tot hogere arbeidsparticipatie

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2013 verhoogd. Heeft deze verhoging tot dusver ertoe geleid dat degenen die daardoor later AOW krijgen langer blijven werken? En heeft dit dan negatieve gevolgen voor de werk­gelegenheid van andere groepen?

Re-integratie aan de kop van een bijstandsuitkering

Met de re-integratiemaatregel WerkLoont probeert Rotterdam de bijstandsdichtheid te verlagen. Maar wat zijn nu de werkelijke effecten van deze maatregel? En wegen de baten op tegen de kosten?

Lonen in de Nederlandse publieke sector in internationaal perspectief


Gezondheid en arbeidsgerelateerde baten


Markt en overheid


Budgettering van de bijstand


Werkloosheidsongelijkheid


Het wachtgeldprobleem


Twijfel over medaille-euforie


Jeugdwerkloosheid: een blijvend probleem


Economie van de arbeidsomstandigheden


De resultaten van Arbeidsvoorziening


Het bestaansrecht van de openbare arbeidsvoorziening


Verlaging van minimumloonkosten: kansen voor ongeschoolden?


Regeren is vooruitzien


Lokale werkgelegenheidsinitiatievenin Nederland


Macro-economische modelbouw in discussie (VIII)


De arbeidsmarkt tot 2000: een verdelingsvraagstuk (II)


De arbeidsmarkt tot 2000: een verdelingsvraagstuk (I)