Auteur

Ivo Specker

Vergoeding overheidsdeposito’s voorkomt verstoring geldmarkt

De ECB heeft besloten om de overheidssaldo’s tot 1 april 2023 de facto te vergoeden tegen de korte marktrente. Deze beslissing geeft overheden de tijd om hun saldo geleidelijk weer af te bouwen, waardoor er een grote verstoring van de geldmarkten wordt vermeden.

Arbeidsparticipatie eurozone voor het eerst hoger dan in de VS

De participatieachterstand van de eurozone op de VS was al langere tijd aan het afnemen vanwege structurele ontwikkelingen. Dankzij het snellere herstel na de pandemie is de participatie in de eurozone nu voor het hoger dan die in de VS.

Economie groeit nu harder dan de staatsschuld

De rente die de Nederlandse staat momenteel betaalt voor tienjaarsobligaties bedraagt ongeveer −0,4 procent. Tegelijkertijd bedraagt de verwachte nominale groei in 2019 ongeveer 4,3 procent. Daarmee is er sprake van een aanzienlijk negatief ‘rente-groeiverschil’.

Onderliggende inflatie in de eurozone is relatief stabiel

Volgens de ECB is een stijging van de kerninflatie een voorwaarde voor het afbouwen van het huidige ruime monetaire beleid. De kerninflatie is veel stabieler dan de totale inflatie en lijkt beperkt gevoelig voor de economische ontwikkeling in de eurozone

Groeidivergentie tussen landen in de eurozone neemt af

Bijna alle eurolanden groeien weer harder dan hun potentiële groei. Met name in de crisislanden is dit verschil groot door een hoge inhaalgroei.

Statistiek: Hoger arbeidsaanbod drijft werkloosheid eurozone

Hiermee verschilt de eurozone van de Verenigde Staten, waar de participatieratio juist is gedaald sinds 2007.