Auteur

Inge Graef

Verplichte datadeling voor specifieke sectoren noodzaak

In sommige sectoren kan verplichte datadeling voorkomen dat datagedreven markten omslaan naar een monopolie. Lopende beleidsinitiatieven laten zien hoe de publieke belangen van concurrentie, innovatie en gegevensbescherming met elkaar verenigd kunnen worden.

Mandated data sharing is a necessity in specific sectors

To prevent data-driven markets from tipping towards monopoly, policy makers should consider the introduction of data-sharing requirements in specific sectors. Inspiration on how to reconcile the interests of competition, innovation and data protection can be drawn from legislative initiatives.