Auteur

Ilke van Beveren

Nederlandse schadeverzekeraars voldoende kapitaalkrachtig

Er blijkt een aanzienlijk verschil in solvabiliteit tussen verzekeraars, maar dit verschil wordt kleiner. Daarnaast hebben de grotere verzekeraars een lagere solvabiliteit dan gemiddeld.