Auteur

Hugo Priemus

Toekomst van de huurtoeslag

Eind 2016 presenteerde de interdepar­tementale werkgroep ­Sociale Huur beleidsopties om de kosten van de huurtoeslag terug te dringen. Met name de opties voor de lange ­termijn ­kennen echter zwaar­wegende ­nadelen. Gelukkig is er een alternatief.

Bouw hypotheekrenteaftrek versneld af

De politieke stemming in Nederland is nu: laten we het hypotheekbeleid rust gunnen en de in 2012 uitgezette lijn blijven volgen. Een verdere verlaging van de hypotheekrenteaftrek zou echter nagestreefd moeten worden.

Discussie: Kredietgarantie voor corporaties is goud waard


Woningmarkthervorming in breder perspectief


Canon deel 5: woningmarkt


Opgaven voor de Parlementaire Enquête Woningcorporaties


Opgaven voor de Parlementaire Enquête Woningcorporaties


CPB presenteert virtuele woningmarkt


Woningmarktbeleid: hervormingskabinet gezocht


Misvormd beeld van de woningmarkt


Risico's van een Nationale Hypotheekgarantie


Een nieuwe koers voor het ices-beleid


Vouchers, subsidieformule van de toekomst?


Naar een kapitaaldienst op de rijksbegroting?


Keerpunt in de volkshuisvesting


De tweede ABP-affaire; Geschiedenis en achtergronden


De hardnekkigheid van objectsubsidiering in de volkshuisvesting


Economische crisis en volkshuisvesting