Auteur

Hugo Keuzenkamp

Een minister van gezondheid, leefstijl en leefomgeving graag

Volgens Hugo Keuzenkamp is het grootste maatschappelijk vraagstuk van de zorg de ongelijkheid in gezondheid en levensverwachting. Om dit op te lossen hebben we een minister van Gezondheid, Leefstijl en Leefomgeving nodig.

Terug naar het ziekenfonds?!

De vraag is of ons zorgstelsel marktdynamiek bevordert. Het lerend vermogen van de zorgaanbieders lijkt heel behoorlijk en de mogelijkheid van patiënten om ‘met de voeten te stemmen’ is een steeds groter drukmiddel. Maar om de voeten effectief te gebruiken, hebben zorggebruikers wel inzicht in de kwaliteit van de zorg nodig.

Canon 11: Gezondheidseconomie


De econoom, de bestuurder, het publiek en de moraal


Reactie op: NMa moet strenger zijn bij toetsen ziekenhuis


De transparante tussenpersoon


Marktwerking in de zorg


Met emancipatie op de (levens)loop


Van tweën één


De vuile markt voor contractonderzoek


De pijlen van Hoogervorst


Prikkel de werknemer en zijn arts


Hervorming zorgstelsel: wat is de slimste weg naar Rome?


Winst in de zorg


Doelen of dolen


Eén grote illusie


Spanning op het net


De nieuwe hemel


Na vier jaar


Heerst er economie?


Ouderenparticipatie


Plannen met een beetje economie


Verkeerd verbonden of in gesprek


Triviant


Financiële ruimte


De grondmarkt


Loonmatiging en belastingherziening


Oorzaken van armoede


Evenwicht


Over Nieuwe Economie en oude politiek