Auteur

Hettie Boonman

Klein aantal windmolens veroorzaakt fors deel van woningwaardeverliezen

Het kabinet heeft de ambitie om tussen nu en 2030 flink te investeren in windturbines. Als de plannen doorgaan, staan er in 2030 1,6 miljoen woningen in de nabijheid van windturbines – 87 procent meer dan in 2020. Hoe groot is het resulterende verlies aan woningwaarde?

Samenwerken met TNO heeft positieve impact op bedrijven

De overheid stelt financiële middelen ter beschikking om ­innovatie te stimuleren. Onder andere organisaties voor toe­gepast onderzoek (TO2) worden deels met dit geld gefinancierd. Heeft de inzet van TO2-instellingen, zoals TNO, een positieve invloed op het resultaat van Nederlandse bedrijven?