Auteur

Hessel Oosterbeek

Een gemiste kans

De column bij het thema door Hessel Oosterbeek: Als politici in 2012 bij introductie van de extra middelen voor voorschoolse educatie moed en geduld hadden opgebracht, zouden we nu aanzienlijk meer weten.

Positieve effecten van schaalvergroting op leerprestaties


Rendement van onderwijs stijgt


De kwaliteit van het onderwijs


Computerbezit en geld verdienen


Prestatie-beloning


Over scholing, overscholing en inkomen


Sociaal leenstelsel voor financiering van studie


Passend onderwijs voor allen


Anomalie: grotere bedrijven betalen hogere lonen


Studeren met Ritzen


Private bekostiging van hoger onderwijs


Studeren: hoe lang nog?


Studiefinanciering en onderwijsbeleid