Auteur

Henri de Groot

In memoriam Ton van Schaik (1944–2020)

Op 19 april 2020 is Ton van Schaik, emeritus-hoogleraar empirische macro-­economie aan de Univers­iteit van Tilburg, op 75-jarige leeftijd overleden. Ton was een erudiet en allround econoom, met een grote passie voor vraagstukken op het gebied van economische dynamiek en arbeidsmarktontwikkelingen op zowel de korte als lange termijn.

De energietransitie: beleidscontext en randvoorwaarden voor succes

Voor het slagen van energietransitie zijn er diverse randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. We gaan hier in op de vereiste aanpassingen van de arbeids- en scholingsmarkt, op de ­ontwikkeling en adoptie van nieuwe technologie, en op de beschikbaarheid van financiering voor het bedrijfsleven.

Statistiek


Canon deel 22: Groei & Conjunctuur


Belang BRIC-landen voor Nederland


Nederlandse energie-intensiteit in internationaal perspectief


De regionale schokbestendigheid van de Nederlandse economie


Tijdelijke en permanente Poolse migratie


Meta-analyse als hulpmiddel bij beleidsinstrumentatie


Kennis: de steen der wijzen


De toestand in de wereld volgens Lomborg


De Europese innovatie-achterstand


Analyseer de analyses


Klimaat en economie


Klimaatbeleid: nu of later?


Ouderen achteruit door vooruitgang


Leren vereist investeren


Leren, weten en vergeten


Vergrijzing en economische groei


Investeren onder onzekerheid


Een bescheiden wetenschap


Oververhitting!?


Ambtenaar of zelfstandige?


Groei en convergentie