Auteur

Henri de Groot

Stop met subsidies voor fossiele brandstoffen

De VN-klimaattop in Egypte bracht niet de doorbraak om onze klimaatdoelen veilig te stellen. Voor Nederland is het cruciaal dat wij nu onze verantwoordelijkheid nemen. Wij roepen de Nederlandse regering op om direct te stoppen met subsidies op fossiele brandstoffen.

Lakmoesproef voor decentralisatiebeleid

“Laat het nieuw te vormen kabinet de aanstaande formatie gebruiken om de verhouding tussen Rijk en regio te versterken, waarbij het Rijk duidelijke langetermijnambities durft te formuleren en daaraan ook consistent durft vast te houden over de regeertermijnen heen. En laat het daarbij vooral niet aarzelen om de regio de ruimte en het vertrouwen te verschaffen om invulling te geven aan de grote maatschappelijke uitdagingen van verduurzaming en inclusiviteit.”

In memoriam Ton van Schaik (1944–2020): Kapitaal en economische dynamiek

Op 19 april 2020 is Ton van Schaik, emeritus-hoogleraar empirische macro-­economie aan de Univers­iteit van Tilburg, op 75-jarige leeftijd overleden. Ton was een erudiet en allround econoom, met een grote passie voor vraagstukken op het gebied van economische dynamiek en arbeidsmarktontwikkelingen op zowel de korte als lange termijn.

De energietransitie: beleidscontext en randvoorwaarden voor succes

Voor het slagen van energietransitie zijn er diverse randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. We gaan hier in op de vereiste aanpassingen van de arbeids- en scholingsmarkt, op de ­ontwikkeling en adoptie van nieuwe technologie, en op de beschikbaarheid van financiering voor het bedrijfsleven.

Statistiek


Canon deel 22: Groei & Conjunctuur


Belang BRIC-landen voor Nederland


Nederlandse energie-intensiteit in internationaal perspectief


De regionale schokbestendigheid van de Nederlandse economie


Tijdelijke en permanente Poolse migratie


Meta-analyse als hulpmiddel bij beleidsinstrumentatie


Kennis: de steen der wijzen


De toestand in de wereld volgens Lomborg


De Europese innovatie-achterstand


Analyseer de analyses


Klimaat en economie


Klimaatbeleid: nu of later?


Ouderen achteruit door vooruitgang


Leren vereist investeren


Leren, weten en vergeten


Vergrijzing en economische groei


Investeren onder onzekerheid


Een bescheiden wetenschap


Oververhitting!?


Ambtenaar of zelfstandige?


Groei en convergentie