Auteur

Henk Hemmers

Ook bij indexatie waren pensioen┬şfondsen vol geweest

In 2007 werd de nieuwe Pensioenwet van kracht. Sindsdien vond een gestage daling van de dekkingsgraad plaats, waardoor veel pensioenfondsen al sinds 2008 niet meer geïndexeerd hebben. Maar was dat wel nodig?