Auteur

Henk Folmer

Terugdringen stikstofemissies vereist wortel en stok

Sinds mei 2019 worstelt de Nederlandse regering met het nemen van maatregelen om de stikstofemissies terug te dringen. Het adviescollege Stikstofproblematiek doet verschillende voorstellen om de emissies van de intensieve veehouderij op de korte en de lange termijn te verlagen. Er is echter meer mogelijk.

Economen moeten meer duelleren


Het Waddengebied als leefruimte


Economie gebaat bij meer empirie en minder wiskunde


Reactie op: Economen in het laboratorium


Mening: Verenig de economen van alle scholen


Mening: Recessie raakt ook economische wetenschap


Economen en economisch gedrag


Reactie


Natuur niet gebaat bij agrarisch natuurbeheer


Reactie op: Is de top echt de top?


Milieubeleid verbetert technische efficiƫntie in glastuinbouw


Milieubeleid, concurrentievermogen en locatiegedrag van bedrijven


Een Den Haag Consensus?


De meeliftende consument


Het platteland is meer dan landbouw


Wadden gebaat bij rust en berekening


Kritiek Bush op Kyoto snijdt hout


Europees milieubeleid: afwijken wordt gedoogd


Waarom economen vaak miskleunen


Discontering op maat


Geen exodus door milieubeleid


De aandelenbeurs en het milieu


De baten van klimaatbeleid


De milieu-Kuznetscurve blijft bestaan!


De milieu-Kuznetscurve bestaat!


De winst van een streng milieubeleid


Walvisbescherming: quotum of moratorium?


Vissen in troebel water


Vluchten bedrijven voor milieubeleid?