Auteur

Harmen Verbruggen

Klimaat- en energiebeleid: een vlucht vooruit

Bij de presentatie van het regeerakkoord stelde Rutte dat zijn kabinet ‘het groenste ooit’ wordt. Zou het? Een bespreking van het klimaat- en energiebeleid van Rutte III.

Perspectief op Groene Groei

Overheid, consumenten en marktpartijen moeten de transitie naar groene groei samen in gang zetten.

Milieubeleid voor een mierenhoop


Belastend materiaal


Groen, links en moreel zuiver


Kosteneffectiviteit van energiesubsidies


Internationale tweedehands handel


Duurzaam rekenen


Milieubeleid tussen generaties


Milieu en economie verzoend?


Milieudruk in Nederland


Hoe meten we duurzaamheid?


Is internationale handel goed of slecht voor het milieu?


De regulerende energieheffing is geen toverbal


De dienstenonderhandelingen in het kader van de GATT


Export en dualiteit in de Nederlandse economie


Het multivezelakkoord, de EG en de werkgelegenheid in ontwikkelingslanden