Auteur

Harm Rienks

Rechts stemmen verlaagt de lokale lasten niet

Een van de fundamentele politieke keuzes waarover burgers zich tijdens verkiezingen kunnen uitspreken is de hoogte van de collectieve uitgaven en de daarmee gepaard gaande lasten voor de burger. Maar heeft onze stem daar wel invloed op? Een analyse van het effect van de politieke samenstelling van het gemeentebestuur op de lokale lasten.

Besturen gemeente kost partijen raadszetels

Politieke partijen maken in de regel graag deel uit van het gemeente­bestuur, zodat zij direct invloed hebben op het gevoerde beleid. Maar als meebesturen bij de volgende verkiezingen leidt tot zetelverlies, dan wordt de afweging lastiger. Is er een prijs ­verbonden aan besturen – en, zo ja, hoe hoog is die?