Auteur

Hans Strikwerda

Reactie: Aandacht voor managementkwaliteit is niet nieuw, maar nieuwe aandacht is wel nodig

Reactie op Dieteren et al. over managementkwaliteit en Meijerink et al. over productiviteit koplopers en volgers.

Reactie: De Corporate governance code moet zich richten op waardecreatie

Het tweede deel van de ESB-zomerserie (2017) over ondernemingsbestuur richt zich op de vraag hoe de Corporate governance code goed bestuur kan bevorderen. Opvallend genoeg ontbreken hierin echter inzichten uit het vakgebied ondernemingsbestuur zelf.