Auteur

Hans Schenk

Discussies over industrie­beleid in Groot-Brittannië

Een imposant boek over industriebeleid voor Groot-Brittannië drukt ons weer met de neus op het feit dat er grote verschillen zijn tussen ontwikkelde landen, die het noodzakelijk maken om een beleid te ontwikkelen op nationaal en regionaal niveau.

Maatschappelijk toezicht op overnames is dringend gewenst

Overnames zijn zelden succesvol en leiden tot hoge maatschappelijke kosten. De invoering van een jaar wettelijke bedenktijd bij vijandige overnames kan helpen om de kosten van overnames te beperken, maar verdergaande ingrepen zijn nodig om maatschappelijke belangen te beschermen.

Canon deel 21: Institutionele economie


De governance van banken


De meeliftende consument


De rol van het CPB


Megafusies: kern van de recessie?


Demasqué der diversificatie


Fuseren of innoveren?