Auteur

Hans-Martin von Gaudecker

Huishoudens verwachtten in april hoge inflatie maar geen recessie

Verwachtingen van huishoudens kunnen de macro-economie beïnvloeden. Zo kunnen hogere inflatieverwachtingen zich vertalen in een daadwerkelijk hogere inflatie en kan de verwachting van een recessie juist ook zorgen voor minder consumptie. Het LISS-panel van april 2022 laat zien dat huishoudens wel een hoge inflatie verwachten, maar zich nog geen zorgen maken over de economie als geheel.

Ongelijkheid in arbeidsuren en inkomen gedurende het eerste jaar van de coronapandemie

In 2020 reageerde Nederland op de verspreiding van het coronavirus door eerst maatregelen met betrekking tot fysieke afstand van elkaar in te voeren, vervolgens geleidelijk te heropenen en daarna weer een nieuwe lockdown op te leggen. De lockdowns hadden het grootste effect op het aantal arbeidsuren van werkenden in niet-essentiële functies die niet vanuit huis konden werken, en dit had disproportionele gevolgen voor diegenen met een laag opleidingsniveau en een laag inkomen. Tegelijkertijd veranderde de inkomensongelijkheid niet.