Auteur

Hans de Geus

Hogere huren stimuleren geen extra woningbouw en vergroten de ongelijkheid

Economen gaan er vaak vanuit dat de verkoop van grond werkt zoals een reguliere vrije markt. Maar in de praktijk bepaalt de overheid op welke (schaarse) grond er gebouwd mag worden. De grondeigenaar heeft vervolgens alle touwtjes in handen.