Auteur

Gusta Renes

Natuur verdient een lagere discontovoet

Natuur wordt relatief schaarser in verhouding tot de rest van de economie en substituten zijn vaak niet voorhanden. Dat betekent dat de prijs van diensten die de natuur levert, ook wel ecosysteemdiensten, relatief snel stijgt. Welke implicaties heeft dit voor de discontovoet in maatschappelijke kosten-batenanalyses?

Instrumenten voor energie- en klimaatbeleid

De beschikbare evaluaties leveren nog onvoldoende kennis op over de effectiviteit en efficiƫntie van het huidige instrumentarium om temperatuurstijging in de wereld te beperken.

Een algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse


Lessen uit internationale vergelijking van de MKBA-beleidspraktijk


De economie van de spoorwegen


Perceptie en realiteit op de arbeidsmarkt